Periodontoloji

Periodontoloji, doğal dişlerin ya da kaybedilmiş dişlerin yerine uygulanan implantların çevresini saran dişeti gibi yumuşak dokuların ve hem dişleri hem de implantları destekleyen çene kemiği gibi sert dokuların sağlığının korunması ve olası hastalık durumlarında tedavisi ile ilgilenen ve tedavi sonrasında sağlık durumunun devamlılığını gözeten diş hekimliği dalıdır. Bir taraftan dişleri diğer taraftan da dişleri destekleyen dokulara ait hastalıkların teşhis, tedavi ve tedavi sonrası elde edilen sağlık durumunun devamlılığına çaba sarfeden

Ağız, çene ve diş sağlığı ile doğrudan ilgilenen Ortodonti ön dişlerin düzeltilmesi, dişlerin karşı çenedeki dişlerle ve çene kemiği ile uyumlu olup olmadığı ve çene kemikleri ile yüz iskeletinin dengeli olup olmadığı gibi konularla da yakından ilgilenmektedir.

Periodontoloji Bölümü;
Dişin kök kısmındaki en dış tabakayı oluşturan sement dokusu
Dişin kök kısmının çevresini kapsayan alveol kemik dokusu
Dişin kök kısmı ile kemik kısmı arasında bağlantı görevi üstlenen periodontalligament lif grubu
Diş köklerini saran ve alveol kemiğini çevreleyen mukoza tabakası yani dişeti

ile ilgilenmekte diğer taraftan da gerek hormonal gerek sistemik gerekse de genetik hastalıklara bağlı olarak oluşan ağız içi hastalıklarının tanısı ve diş eti hastalıklarının tedavisinde rol üstlenen geniş bir alanı kapsamaktadır.

Periodontoloji bölümünde başvuran hastalara ilk olarak uygulanan Başlangıç Periodontal Tedavi sürecinde hastanın sistemik ve ağız içi kayıtlarının bütünüyle alınması, diş üzerinde bakteri barındıran plağın dişten uzaklaştırılması, hastanın hem oral hijyen hem de periodontal hastalık hakkında bilgilendirilmesi, ağız içerisinde bulunan dolguların düzeltilmesi gibi uygulamalar uygulanmaktadır.

Tekrar Değerlendirme aşamasında ise uygulanan tedavi sonrasında hastanın durumu gözlemlenir ve ileri periodontal tedaviye gerek olup olmadığı kararlaştırılır. İleri Periodontal Tedavi de ise gerek olunması durumunda cerrahi müdahaleleri ve diş eti kuretaj işlemleri hastaya uygulanır. İdame Tedavisi ise uygulanan periodontal tedavi sonrasında dokuların sağlıklı olup olmadığının anlaşılabilmesi için hastaların 3 ya da 6 ayda bir diş hekimine gelerek kontrol edilmesi sürecini kapsamaktadır.